Otepää Muusikakooli pillirendi tasu on 0,6% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus (3 eurot).