Otepää Muusikakooli vastuvõetud õpilased

Postitatud : 07.06.2021

Eelkooli rühmaõpe

Tuule-Laine Peips
Sille Ladva
Kristofer Vaks
Adele Arro
Rosanna Väärsi
Robert Orasson

I.klass

Lote Kümmel
Pauliine Elissaar
Hans Gustav Kuusik
Elizabet Tsyrulnikova
Henri Jalajas

Otepää Muusikakool Keeni Põhikoolis

Säde Falkenberg
Edvard Varjun
Sigrit-Ele Štenov
Laura Lisette Makke
Emma Lota Kängsepp
Mari Zimbrot

Toetajad