Otepää Muusikakooli kodukord

KINNITATUD
Otepää Musikakooli direktori 29.09.2020
käskkirjaga nr 1-1/5

 • Muusikakool on huvikool, kuhu vabatahtlikult sisse astudes olen koolipere liikmena võtnud endale kohustuse ja vastutuse.
 • Suhtun lugupidavalt kõikidesse kooli õpetajatesse, teistesse kooli töötajatesse ning kaasõpilastesse.
 • Hoian hoolsalt kooli vara ja minu käsutusse antud õppevahendeid.
 • Võtan alati kõik vajalikud õppevahendid kooli kaasa.
 • Teen ära kõik kodused ülesanded ja harjutan hoolega pilli.
 • Võin kasutada õpetaja juhendamisel õppe- ja huvitegevuseks vastavaid ruume, inventari, õppevahendeid, noote ja õppekirjandust.
 • Õppetundi tulen puhaste ja hoolitsetud kätega. Nõnda austan oma õpetajat, iseennast ja hoian mulle usaldatud pilli.
 • Koolipere liikmena riietun koolitööks sobivalt, puhtalt ja korralikult.
 • Koolipere liikmena esindan esinemistel ennast ja oma kooli. Esinemisriided on viisakad ja jalas on sobivad jalanõud. Nõnda austan kuulajaid ja teisi esinejaid.
 • Kooli ruumides ma ei kanna välisjalatseid ning üleriided jätan garderoobi.
 • Ma ei takista ega häiri kaaslaste õppimist. Koolipere liikmena ma ei hiline tundidesse ning ei kasuta tunni ajal nutiseadmeid, kui seda ei ole parasjagu õppetööks tarvis.
 • Õppetööst vabal ajal ma ei karju ega torma kooli ruumides ning ei mängi mänge, mis häiriksid kaasõpilaste tundides viibimist.
 • Koolist puudumise korral teavitan oma õpetajat või direktorit.
 • Haigena kooli ei tule. Vajadusel kannan koolis olles maski ja desinfitseerin oma käed. Sellega kaitsen ennast, oma kaasõpilasi ja õpetajaid.
 • Kõigi oma murede, soovide, ettepanekute ja küsimustega võin igal ajal pöörduda õpetajate või direktori poole.
Toetajad