Otepää Muusikakooli rühmatundide tunniplaan 2019/2020 õ/a

Kellaaeg Esmaspäev solfedžo Esmaspäev muusikalugu Teisipäev solfedžo Teisipäev muusikalugu Neljapäev solfedžo Reede solfedžo Reede muusikalugu
12.45-13.30 Muusikaline eelkool Muusikaline eelkool
13.30-14.15 1.klass 1.klass
14.15-15.00 2.klass 2.klass 3.klass 1.klass
15.05-15.50 3.klass 4.klass 2.klass 4.klass 6.klass
16.00-16.45 4.klass 7.klass muusikalugu 5.klass 5.klass 6.klass
16.45-17.30 7.klass 4.klass muusikalugu 6.klass 5.klass muusikalugu 7.klass 6.klass üld
17.30-18.15 5.klass üld 7.klass üld