Otepää Muusikakooli õppetasu

Otepää Muusikakooli õppetasu ühe õpilase kohta kuus:

1. süvaõppel 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus (41 eurot)
2. põhiõppel 4% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus (32,8 eurot)
3. vabaõppel 3% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus (24,6 eurot)

Muusikalise eelkooli õppes:

1. rühmatund (1 tund nädalas) 2% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus (16,4 eurot)
2. rühmatund ja 1 tund pilliõpetust/või plokkflöödi rühmatund 4% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus; (32,8 eurot)
3. 1 tund täiskasvanute instrumendiõpetust 3% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus (24,6 eurot)

Otepää Muusikakooli pillirendi tasu on 0,6% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus (4,92 eurot).

Õppetasu soodustus

Otepää Muusikakoolil on õigus teha õppetasu tasumisel soodustusi Otepää valla lastele kuni 10% ulatuses eelarvesse planeeritud õppetasust. Soodustust võib taotleda lapse seaduslik esindaja, kelle perest õpib Otepää Muusikakoolis kaks või enam last. Soodustuse saamiseks esitatakse taotlus 15. septembriks ja 15. jaanuariks Otepää Muusikakooli direktorile. Laekunud taotlused vaadatakse läbi Otepää Muusikakooli hoolekogus enne järgmise õppekuu algust. Soodustuste tegemine kinnitatakse Otepää Muusikakooli direktori käskkirjaga.

Muusikakooli soodustuse avaldus.docx
Muusikakooli soodustuse avaldus.pdf

Otepää Vallavalitsuse korraldus
Vabariigi Valitsuse määrus

Toetajad