Otepää Muusikakooli rühmatundide tunniplaan 2021/2022 õ/a

Kellaaeg Esmaspäev solfedžo Esmaspäev muusikalugu Teisipäev solfedžo Teisipäev muusikalugu Neljapäev solfedžo Reede solfedžo Reede muusikalugu
12.45-13.30 Muusikaline eelkool Muusikaline eelkool
13.30-14.15 1.klass 1.klass
14.15-15.00 3.klass 3.klass 3.klass 3.klass
15.05-15.50 4.klass 2.klass 2.klass 4.klass
16.00-16.45 4.klass põhi 7.klass muusikalugu 6.klass 5.klass muusikalugu 5.klass põhi 5.klass 4.klass muusikalugu
16.45-17.30 7.klass 5.klass 6.klass muusikalugu 7.klass 6.klass
17.30-18.15 6.klass põhi 7.klass põhi
Toetajad