Otepää Muusikakooli rühmatundide tunniplaan 2023/2024 õ/a

Kellaaeg Esmaspäev solfedžo Esmaspäev muusikalugu Teisipäev solfedžo Teisipäev muusikalugu Neljapäev solfedžo Reede solfedžo Reede muusikalugu
12.45-13.30 Muusikaline eelkool
13.30-14.15 1.klass Muusikaline eelkool 1.klass
14.15-15.00 6.klass põhiõpe 3.klass 3.klass 2.klass
15.05-15.50 4.klass 5.klass muusikalugu 5.klass põhiõpe 2.klass 4.klass
16.00-16.45 4.klass 4.klass muusikalugu 3.klass 7.klass muusikalugu 7.klass põhiõpe 6.klass muusikalugu 5.klass
16.45-17.30 6.klass 7.klass 6.klass 7.klass
17.30-18.15 7.klass põhiõpe 3.klass
Toetajad