Otepää Muusikakooli rühmatundide tunniplaan 2022/2023 õ/a

Kellaaeg Esmaspäev solfedžo Esmaspäev muusikalugu Teisipäev solfedžo Teisipäev muusikalugu Neljapäev solfedžo Reede solfedžo Reede muusikalugu
12.45-13.30 Muusikaline eelkool Muusikaline eelkool
13.30-14.15 1.klass 1.klass
14.15-15.00 2.klass 4.klass 4.klass 2.klass
15.05-15.50 5.klass 4.klass muusikalugu 3.klass 3.klass 6.klass põhi
16.00-16.45 4.klass 7.klass 6.klass muusikalugu 4.klass 5.klass
16.45-17.30 5.klass põhi 6.klass 7.klass muusikalugu 7.klass 6.klass 5.klass muusikalugu
17.30-18.15 7.klass põhi 2.klass
18.15-19.00 2.klass
Toetajad