OTEPÄÄ MUUSIKAKOOLI RÜHMATUNDIDE TUNNIPLAAN

Kellaaeg Esmaspäev solfedžo Teisipäev muusikalugu Teisipäev solfedžo Neljapäev muusikalugu Neljapäev solfedžo Reede solfedžo
12.45-13.30 Muusikaline eelkool
13.30-14.15 1.klass 1.klass Muusikaline eelkool
14.15-15.00 2.klass 3.klass 2.klass 3.klass
15.05-15.50 4.klass 4.klass 4.klass 4.klass
16.00-16.45 5.klass 4.klass muusikalugu 6.klass 5.klass 6.klass
16.45-17.30 6.klass muusikalugu 7.klass 5.klass muusikalugu 7.klass
17.30-18.15 7.klass muusikalugu 5.-6.klass üld 7.klass üld
18.15-19.00 1.klass 1.klass