Dokumendid

KINNITATUD
Otepää Musikakooli direktori 29.09.2020
käskkirjaga nr 1-1/5

Hindamise alused

  • Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise aluseks on Otepää Muusikakooli õppekava.
  • Õpilaste käitumise ja hoolsuse (tööpanus) hindamisel lähtutakse Otepää Muusikakooli kodukorrast ja […]

Loe edasi

KINNITATUD
Otepää Musikakooli direktori 29.09.2020
käskkirjaga nr 1-1/5

  • Muusikakool on huvikool, kuhu vabatahtlikult sisse astudes olen koolipere liikmena võtnud endale kohustuse ja vastutuse.
  • Suhtun lugupidavalt kõikidesse kooli õpetajatesse, teistesse kooli […]

Loe edasi

Otepää Muusikakooli õppetasu ühe õpilase kohta kuus:

1. süvaõppel 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus (41 eurot)
2. põhiõppel 4% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus (32,8 eurot)

Loe edasi

Viide Riigi Teatajale – https://www.riigiteataja.ee/akt/401042022070

Toetajad